Extra informatie

Voor verwijzers

Arts in Balance is een zelfstandige psychiatrie praktijk voor de doelgroep podiumkunstenaars (dansers, musici, zangers, theater) en (para-)medici.
Werk- en privé problematiek kan hier aan bod komen, klachten van podiumangst, andere angststoornissen, depressieve stoornissen en persoonlijkheidsproblematiek.

Er is aandacht voor somatische problematiek (bv houdings- en bewegingsapparaat, KNO, ergotherapie) en advies mogelijk over een eventuele verwijzing naar medisch specialisten met aandacht voor podiumkunstenaars.

Behandeling in deze praktijk is ambulant. Indien er sprake is van crisesgevoelige- of zeer ernstige problematiek is zorg binnen een andere setting, met mogelijkheden voor crisisdienst of dagbehandeling, een betere optie. Overleg hierover is altijd mogelijk.

Arts in Balance is een psychiatrie praktijk zonder contracten met zorgverzekeraars. Bij praktijkinformatie staan verschillende opties voor uw patiënten.

Intercollegiaal overleg

E-mail
Bel

praktijk@artsinbalance.nl
06 22 76 31 04

Scroll naar boven