Extra informatie

Voor verwijzers

Arts in Balance is een zelfstandige psychiatrie praktijk voor de doelgroep podiumkunstenaars (dansers, musici, zangers, theater).
Werk- en privé problematiek kan hier aan bod komen, klachten van podiumangst, andere angststoornissen, depressieve stoornissen en persoonlijkheidsproblematiek.

Er is aandacht voor somatische problematiek (bv houdings- en bewegingsapparaat, KNO, ergotherapie) en advies mogelijk over een eventuele verwijzing naar medisch specialisten met aandacht voor podiumkunstenaars.

Behandeling in deze praktijk is ambulant. Indien er sprake is van crisesgevoelige- of zeer ernstige problematiek is zorg binnen een andere setting, met mogelijkheden voor crisisdienst of dagbehandeling, een betere optie. Overleg hierover is altijd mogelijk.

Intercollegiaal overleg

E-mail
Bel

praktijk@artsinbalance.nl
06 22 76 31 04

Scroll naar top