Werkwijze

Zo gaan we te werk

In één of twee gesprekken bekijken we welke problemen er spelen. Dan overleggen we welk vervolg het meest passend is.

Tijd om het heft in handen te nemen. Samen gaan we aan de slag.

Kwaliteit

Ik ben aangesloten bij verschillende beroepsverenigingen:

Nederlandse Vereniging voor Dans- en Muziekgeneeskunde
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie
Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (supervisor)
Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie (psychotherapeut)

Zo weet jij zeker dat ik de kwaliteit lever die nodig is.

...even op een rijtje

Kosten en vergoeding

Om de vrijheid te hebben mijn praktijk in te richten op de manier die het beste bij de doelgroep past, heb ik géén contracten afgesloten met ziektekostenverzekeraars. De zorg die ik als psychiater lever in mijn praktijk valt onder de specialistische GGZ, ik werk volgende de richtlijnen van mijn beroepsverenigingen.

Je ontvangt van mij een factuur. Afhankelijk van je verzekering kan je 65-100% hiervan vergoed krijgen van je zorgverzekering. Het is verstandig hiervoor vooraf contact op te nemen met de verzekeraar. Om voor vergoeding in aanmerking te komen is een verwijsbrief van de huisarts nodig.
Het is ook mogelijk om de facturen zelf te voldoen, tarief is dan €120,00 per sessie.

Coachingsgesprekken vallen buiten de wet Marktordening Gezondheidszorg en worden niet vergoed door de ziektekostenverzekeraar. Het tarief is €150,00 per sessie, inclusief BTW.

Een werkgever, gemeente, of UWV kan mogelijk bijdragen in de kosten en eventuele aftrekbaarheid van de belasting is een te overwegen optie.

Ten overvloede; het eerste gesprek wordt ook gefactureerd.

Afspraken

Indien een geplande afspraak niet door kan gaan, moet deze tenminste 24 uur van te voren worden afgezegd (per mail/telefoon).

Onder no show wordt verstaan het niet verschijnen op een afspraak zonder afmelding. Dat is namelijk kostbare tijd die dan niet meer ingevuld kan worden. In dat geval wordt een tarief van €60,00 in rekening gebracht. Deze factuur wordt niet door een verzekeraar vergoed.

Wachttijd

De wachttijd is momenteel 2 weken.

(1 juli 2021)

Klachtenregeling

Indien u klachten heeft kunt u die het beste eerst met mij bespreken. Wanneer de klachten naar uw mening niet naar tevredenheid worden besproken kan u contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Hiervoor doe ik een beroep op de regeling van mijn beroepsvereniging, de NVvP. In het klachtenreglement leest u precies wat u kan verwachten van de klachtenfunctionaris en de bemiddeling bij klachten. U kan de klachtenfunctionaris bereiken door het sturen van een e-mail naar klachtenfunctionaris@nvvp.net. Vermeldt u in de mail in ieder geval ook uw telefoonnummer, zodat de klachtenfunctionaris contact met u op kan nemen voor een gesprek.

Wordt uw klacht, ook met bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet of onvoldoende opgelost, dan kan u de klacht tevens voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie die een bindende uitspraak doet. Hiervoor ben ik aangesloten bij de Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken in Den Haag. De geschillencommissie schriftelijk of digitaal te benaderen, via onderstaand adres:

Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken
Postbus 90600 2509 LP Den Haag
www.degeschillencommissie.nl
 (via de Geschillencommissie Zorg wordt u naar de Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken geleid)

Klachtenreglement NVvP zelfstandig gevestigden

 

Kennismaken

De eerste stap...

…verandert je positie.
Telefonisch of per mail kunnen we vooraf overleggen.

E-mail
Bel

praktijk@artsinbalance.nl
06 22 76 31 04

Scroll naar top