Werkwijze

Zo gaan we te werk

In één of twee gesprekken bekijken we welke problemen er spelen. Daarna overleggen we welk vervolg het meest passend is.

Tijd om het heft in handen te nemen. Samen gaan we aan de slag.

Kwaliteit

Deze praktijk voldoet aan de Landelijke Kwaliteitseisen GGZ: Kwaliteitsstatuut GGZ

Ik ben aangesloten bij de volgende beroepsverenigingen:

Nederlandse Vereniging voor Dans- en Muziekgeneeskunde
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie
Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (supervisor)
Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie (psychotherapeut)


Zo weet jij zeker dat ik de kwaliteit lever die nodig is.

...even op een rijtje

Kosten en vergoeding

Sinds 2022 heeft de GGZ een nieuw bekostigingssysteem. Voor meer informatie zie Patientfolder-zorgprestatiemodel.

Om de vrijheid te hebben mijn praktijk in te richten op de manier die het beste bij de doelgroep past, heb ik géén contracten afgesloten met ziektekostenverzekeraars. De zorg die ik als psychiater lever in mijn praktijk valt onder de specialistische GGZ (SGGZ) en ik werk volgende de richtlijnen van mijn beroepsverenigingen.
 
Voor 2023 zijn er bij alle zorgverzekeringen grote wijzigingen aangekondigd. Mijn advies is om vooraf altijd eerst contact op te nemen met je zorgverzekering. Onderstaande informatie betrof de algemeen geldende regels.

Ongecontracteerde zorg betekent dat je van mij een factuur ontvangt (bij gecontracteerde zorg gaat de factuur rechtstreeks naar je ziektekostenverzekeraar). Het bedrag is een door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) bepaalde vergoeding, dit betreft het landelijk afgesproken tarief. Per diagnose en duur van de behandeling kan dit een ander bedrag zijn.

Indien je een restitutiepolis hebt wordt het gehele bedrag vergoed door de zorgverzekering. Je betaalt de factuur aan mij en je zorgverzekering keert het bedrag aan jou uit, nadat je deze bij hen hebt ingediend. Het is wel belangrijk om vooraf informatie in te winnen bij je zorgverzekeraar zodat je niet voor verrassingen komt te staan door de eventuele “kleine lettertjes”.

Indien je een naturapolis hebt keert de verzekering meestal niet het gehele bedrag aan je uit. Dat kan per verzekeraar verschillen en de vergoeding ligt meestal tussen de 70-100% van de factuur. Met een naturapolis is dus een deel van de factuur voor eigen rekening. Neem vooraf contact op met je zorgverzekeraar zodat je weet wat je vergoed krijgt. Ik denk graag met je mee hierover.

Zowel bij een restitutie- als naturapolis moet je rekening houden met de vaste eigen bijdrage voor ziektekosten van €385,00. Indien je eerder in het jaar reeds ziektekosten hebt gehad, is deze mogelijk al deels of geheel betaald.
Om voor vergoeding via je zorgverzekering in aanmerking te komen heb je een een verwijsbrief van de huisarts nodig.

Indien je kiest om behandeling zelf te financieren, krijg je maandelijks een factuur hiervoor. Er is dan geen verwijzing van de huisarts nodig, dezelfde kwaliteitseisen voor behandeling blijven natuurlijk gelden. Tarief is €120,- per sessie.
Bij de belastingdienst kan je de voorwaarden vinden voor aftrek van zorgkosten.

Coaching gesprekken vallen buiten de wet Marktordening Gezondheidszorg en worden niet vergoed door de ziektekostenverzekeraar. Het tarief is €150,00 per sessie, inclusief BTW. Een werkgever, gemeente, of UWV kan mogelijk bijdragen in de kosten. Kosten kunnen aftrekbaar zijn van de belasting.

Voor leertherapie ontvang je een factuur van mijn, deze kan je declareren bij je opleider. Voor supervisie kan je meestal ook de factuur declareren bij je werkgever of via je persoonlijk/functiegebonden budget laten lopen.

Afspraken

Indien een geplande afspraak niet door kan gaan, moet deze tenminste 24 uur van te voren worden afgezegd (per mail/telefoon).

Onder no show wordt verstaan het niet verschijnen op een afspraak zonder afmelding. Dit is kostbare tijd die niet meer ingevuld kan worden. In dat geval wordt een tarief van €60,00 in rekening gebracht. Deze factuur wordt niet door een verzekeraar vergoed.

Wachttijd

De wachttijd is momenteel 2 weken.

(4 december 2022)

Klachtenregeling

Indien je klachten hebt kan je die het beste eerst met mij bespreken. Wanneer de klachten naar je mening niet naar tevredenheid worden besproken kan je contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Hiervoor doe ik een beroep op de regeling van mijn beroepsvereniging, de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP). In het klachtenreglement lees je precies wat je kan verwachten van de klachtenfunctionaris en de bemiddeling bij klachten. Je kan de klachtenfunctionaris bereiken middels een email naar klachtenfunctionaris@nvvp.net. Vermeld in de mail ook je telefoonnummer, zodat de klachtenfunctionaris contact kan opnemen voor een gesprek.

Wordt je klacht, ook met bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet of onvoldoende opgelost, dan kan je de klacht tevens voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie die een bindende uitspraak doet. Hiervoor ben ik aangesloten bij de Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken in Den Haag. De geschillencommissie is te benaderen via onderstaande gegevens:

Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken
Postbus 90600 2509 LP Den Haag
www.degeschillencommissie.nl
 (via de Geschillencommissie Zorg wordt je naar de Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken geleid)

Klachtenreglement NVvP zelfstandig gevestigden 

 

Kennismaken

De eerste stap...

…verandert je positie.
Telefonisch of per mail kunnen we vooraf overleggen.

E-mail
Bel

praktijk@artsinbalance.nl
06 22 76 31 04

Scroll naar boven